Klimaatimpact Noord-Zuid project

De provincie Vlaams-Brabant biedt ontwikkelingsorganisaties graag de mogelijkheid om de klimaatimpact van hun project in te schatten. Daarom is deze tool ontwikkeld met steun van de provincie.

Deze analyse geeft een indicatie van de bijdrage van een Noord-Zuid project aan de strijd tegen de klimaatverandering. Hierbij wordt er enkel en alleen gekeken naar de klimaatimpact. Andere aspecten omtrent duurzaamheid of ontwikkelingssamenwerking worden niet beschouwd. Deze analyse geeft bijgevolg geen waardeoordeel over het volledige project.

In de analyse wordt er een onderscheid gemaakt tussen mitigatie- en adaptatieprojecten. Zijn deze termen nieuw voor jou? Hier vind je meer informatie over klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.